• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

قابل توجه تامین کنندگان محترم که قصد انجام خوداظهاری جهت ورود به فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت را دارند، نحوه ارزیابی و امتیازدهی و تایید نهایی اطلاعات تکمیل شده در داخل کارتابل، توسط دستگاه مرکزی وزارت نفت طبق جداول زیر به تفکیک سازنده و غیرسازنده در دسترس می باشد.لطفا پیش از اقدام به تهیه توکن و انجام فرایند خوداظهاری،آن را مطالعه نمایید .


دستور العمل تخصیص امتیاز سازندگان داخلی