• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران


بعد از ورود به کارتابل در سامانه با محیطی مانند تصویر زیر روبرو خواهید شد. نام شما در گوشه بالا سمت چپ قابل مشاهده است.


ستون سمت راست صفحه، "جعبه ابزار" نامیده شده است.

نکته: در صورتیکه در زمان باز شدن کارتابل، تنها کادر آب رنگ بالا مشاهده می شود و جعبه ابزار دیده نمیشود  با پاک نمودن historyها و cache های مرورگر این مورد برطرف می گردد.  1. جعبه ابزار در قسمت منو داراي 4 آيتم است:
  • وضعیت ارزیابی
  • فهرست محصولات
  • پروفايل
  • پرسشنامه ها

                     

پس از ورود به کارتابل بر اساس راهنمایی‌هایی که در بخش‌های بعدی راهنما آمده است به خوداظهاری اطلاعات بپردازید.