• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران


با استفاده از توکن، وارد کارتابل خود شوید. سپس روی دگمه "وضعیت ارزیابی" کلیک کنید. فرم "وضعیت ارزیابی" باز می‌شود. اطلاعات مربوط به پرونده شما نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز به پیگیری، با شماره‌های پشتیبانی وزارت نفت (مندرج در صفحه نخست) تماس بگیرید.