• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

مهم: تمدید فراخوان تا پایان تیر 97

1397/03/02
در راستای حمایت از کالای ایرانی و سازندگان داخلی و ایجاد امکان فرصت مجدد برای عضویت منابع تامین کننده، بالاخص سازندگان داخلی جدید، فرصت اخذ توکن و تکمیل پرسشنامه های خوداظهاری در سامانه  ep.mop.ir، تا تاریخ 97/04/31  تمدید شد. همچنین امکان تغییر خوداظهاری کالاها برای سایر منابع نیز در این مدت وجود خواهد داشت.

مشاهده متن فراخوان