• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

الزام به دريافت گواهينامه كيفيت محصول كالا و تجهيزات صنعت نفت

1399/06/17

 
اطلاعيه
ضرورت اخذ گواهينامه كيفيت محصول كالا و تجهيزات صنعت نفت در چهارگروه كالايي
 
در راستاي تحقق شعار "جهش توليد" و منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، با استناد به قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 و قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي آئين نامه نظام يكپارچه صدور گواهينامه كيفيت به شماره 103-20/2 مورخ 2/3/1396، الزام به دريافت گواهينامه كيفيت محصول براي كالا و تجهيزات مورد استفاده در صنعت نفت با رعايت موارد زير الزامي است.
1- منابع سازنده جهت حضور در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي(AVL)، از تاريخ اين ابلاغ بايستي طي مدت 6 ماه نسبت به دريافت گواهينامه كيفيت محصولات يا فرآيندهاي تحت دامنه شمول، در فاز اول كالا و تجهيزات مورد تاييد مركز ملي تاييد صلاحيت ايران، اقدام نمايند.
بديهي است در صورت گسترش دامنه محصولات مورد تاييد مركز ملي تاييد صلاحيت ايران، سازندگان مربوطه موظف به دريافت گواهينامه كيفيت محصول مطابق رويه فوق‌الذكر مي‌باشند.
2-امتياز دريافت و احراز گواهينامه كيفيت در مراحل ارزيابي كيفي در مناقصات، براي منابع لحاظ گردد.
3-دامنه شمول اين ابلاغيه محصولاتي است كه در فاز اول به تائيد مركز ملي تائيد صلاحيت ايران رسيده‌اند و به شرح ذيل مي‌باشند:
 
 
رديف نام محصولات يا فرآيندهاي تحت دامنه شمول Normative document(s) [Standard(s)/Regulation, etc.] Description of scheme Products/Process covered under the scope
مدارك الزامي ‌‌]استانداردها يا قوانين و ...
1 تجهيزات درون چاهي براي تكميل و توليد چاه همراه با شير ايمني سطحي و مسدودكننده‌ها و جايگاه نشيمن آن‌ها و توپك توليد (مسدود كننده فضاي حلقوي) و ساير API Spec 14L/ISO17070
API Spec 11D1/ISO 14310
API Spec 14A/ ISO 10432
API Spec 19AC/ISO 14998
ISO/IEC 17067:2013,Type 5 Downhole Equipment (Lock Mandrel and Landing Nipples, Packers and Bridge Plugs, Subsurface Safety Valves, Completion Accessories)
2 تجهيزات سرچاهي و تاج چاه و متعلقات API Spec 6A/ ISO 10423 ISO/IEC 17067:2013,Type 5 Production Equipment: included Wellhead and Christmas tree
3 لوله‌هاي انتقال نفت و گاز – شيرآلات متعلقه API Spec 6D/ ISO 14313 ISO/IEC 17067:2013,Type 5 Pipeline Transportation Systems – Pipeline Valves
4 پمپ‌هاي دوراني مخصوص صنايع نفت، پتروشيمي و گاز – كلاس II و III API Spec 610/ ISO 13709
ISO 9908
ISO 5199
ISO/IEC 17067:2013,Type 5 Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and natural Gas Industries, Centrifugal Pumps- Class III, Centrifugal Pumps- Class II