• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

اطلاعيه"كسب امتياز گواهي‌نامه كيفيت محصولات و خدمات سازندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت IPI"

1398/06/10

 


«اطلاعيه» بدينوسيله به اطلاع كليه سازندگان متقاضي حضور در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL) مي‌رساند در راستاي تحقق عملي ابلاغیه شماره 98/232128 مورخ 27/05/98 معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری كليه سازندگاني كه داراي گواهي‌نامه كيفيت محصولات و خدمات سازندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت (IPI) از شعبه نهاد صدور گواهي كيفيت انجمن نفت ايران و يا داراي گواهي‌نامه كيفيت محصول از هر نهاد صدور گواهي‌نامه محصول مورد پذيرش نهاد كيفيت انجمن و اداره‌‌كل نظام تأمين و تجاري‌سازي فناوري معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت مي‌باشند در صورت خوداظهاري، بدون نياز به بررسي مجدد شاخص‌ها در حيطه مشخصات مندرج در گواهي‌نامه و پس از بررسي ساير پارامترها نظير مالي، حسن سابقه و ... در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL)، قرار خواهند گرفت. علاوه بر آن امتيازات ديگري براي دارندگان گواهي‌نامه مذكور مدنظر مي‌باشد كه پس از طي مراحل قانوني اطلاع‌رساني عمومي خواهد شد. لذا به كليه سازندگان داخلي اعم از منابع حاضر و يا متقاضي حضور در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (وزارت نفت) و يا سازندگان متقاضي همكاري با صنعت نفت در قالب معاملات تأمين كالا و تجهيزات پيشنهاد مي‌شود جهت بهره‌مندي از امتيازات در نظر گرفته شده هرچه سريعتر نسبت به اخذگواهي كيفيت محصول (IPI) اقدام نمايند. ضمناً سازندگاني كه محصولات توليدي‌شان در حيطه محصولات مطروحه زير مي‌باشد در اولويت اخذ گواهي‌نامه مورد نظر مي‌باشند. 1. تجهيزات درون‌چاهي، مته‌ها، لوله‌ها 2. انواع شيرآلات 3. وسايل و تجهيزات برقي شامل انواع تابلوها، تجهيزات روشنايي، سيني و نردبان كابل، سيستم‌هاي كنترل، پيگ هوشمند، اعلان حريق و ... 4. انوع مخازن فلزي، عايقهاي پليمري، رگولاتورهاي گاز، كولرهاي هوايي، دستگاه جوش و ... 5. انواع مواد شيميايي شامل پوشش‌ها، حلال‌ها، قير، روغن، جذب‌كننده‌‌ها، ضد رسوب و ... 6. انواع كاتاليست‌ها