• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

اطلاعيه"كسب امتياز گواهي‌نامه كيفيت محصولات و خدمات سازندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت IPI"

1398/06/10

كسب امتياز گواهي‌نامه كيفيت محصولات و خدمات سازندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت IPI

اطلاعيه تخفيف در هزينه عضويت و أخذ ايران كد

1398/04/29
تخفيف در هزينه عضويت و اخذ ايران كد   « جهت متقاضيان ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي AVL »

سومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران دستگاه مركزي وزارت نفت

1398/03/14
سومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران دستگاه مركزي وزارت نفت

انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت

1397/09/06
فهرست بلند منابع دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL در سامانه تأمين الكترونيكي كالاي صنعت نفت از تاريخ  1397/09/01 بارگذاري و در اختيار كليه كاربران قرار گرفت.