• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  • تلفن های تماس رفع اشکالات توکن، نرم افزار توکن و شبکه  

1- برای سازندگان و تامین کنندگان : 61623300 -021

2- برای شرکتهای تابعه 
         - کاربران شرکت ملی نفت: 61623300 -021
         - کاربران شرکت ملی گاز: 84878781 - 021
         - کاربران شرکت ملی پالایش و پخش: 88947459 -021
         - عموم کاربران: 88947459 - 021

پشتیبانی سیستم یکنواخت و ثبت تقاضا
         - وزارت نفت :61623300 -021
         - شرکت ملی گاز : 84877494 - 021 

پشتیبانی سامانه تامین کالای صنعت نفت
021-88373555
داخلی 
142 و 143 و 144

ارسال پیام
 Security code