• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

عنوان:

چهارمين فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران دستگاه مركزي وزارت نفت

کاربرد: فراخوان
کد فراخوان: -
تاریخ شروع: 1400/02/01
تاریخ پایان: 1400/12/20
متن آگهی:

اطلاعيه مهم**
 
چهارمين فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران دستگاه مركزي وزارت نفت 
در راستاي استفاده از توانمندي ها و حمايت حداكثري از سازندگان داخلي، ايجاد بانك اطلاعات منابع واحد، تسريع در تامين اقلام و تجهيزات مورد نياز در فضاي رقابتي و همچنين با توجه به درخواست هاي مكرر و گسترده شركت هاي سازنده و تامين كننده (اعم از شعبه شركت اصلي خارجي، نماينده انحصاري، نماينده، انباردار و غيره) از وزارت نفت در تهيه فهرست بلند دستگاه مركزي و پيگيري ايشان از اقدامات بعمل آمده و براساس قانون برگزاری مناقصات به اطلاع مي‌رساند:
1- كليه سازندگان و تامین کنندگان داخلي می توانند با دريافت كد عضويت 5 رقمي ايران كد  از تارنماي rwww.irancode.i و ثبت نام در تارنماي www.meganaft.ir  شركت فاوا نفت صباكيش و اخذ امضاي الكترونيكي (token)، به پورتال سامانه تامين كالاي وزارت نفت  به نشاني ep.mop.ir مراجعه و نسبت به درج اطلاعات و تكميل فرم پرسشنامه خود اظهاري اقدام نمايند. ضمناً تلفن مركزي (call center) با شماره 61623300-021 جهت پاسخگويي به مراجعين محترم در نظر گرفته شده است كه در صورت مواجه شدن با هرگونه اشكال در استفاده از برنامه مي توانند تماس حاصل فرمايند.
2- پس از ثبت و صدور نهايي فرم هاي تكميل شده، اضافه نمودن هرگونه اطلاعات جديد منوط به اخذ مجوز از دستگاه مركزي به نشاني بالا خواهد بود و ضروري است شركت ها در تكميل فرم هاي مربوطه كه ملاك ارزيابي صلاحيت و رتبه بندي مي باشد، كمال دقت را مبذول نمايند.
3- كليه سازندگان و تامین کنندگان داخلي مي بايست در تارنماي ep.mop.ir حتماً سربرگ «راهنماي تأمين-كنندگان» را ملاحظه نمايند تا در فرآيند خود اظهاري تسريع شود.
4- مستندات، مجوزها، گواهينامه ها و معيارهاي ارزيابي صلاحيت منابع و اهميت وزني آنها در پايگاه اطلاع رساني مناقصات و تارنماي دستگاه مركزي به نشاني ep.mop.ir قرار دارد.
5-تاکید میگردد فقط منابعی قابلیت ارزیابی خواهند داشت که حداقل یک پرسشنامه با درج محصول را تکمیل و ثبت و صدور نهایی کرده باشند. بدیهی است منابعی که فرآیند خوداظهاری را تکمیل ننموده باشند امکان ارزیابی را نخواهند داشت.
 
توضیحات:
 
1) مدت اعتبار ارزيابي صلاحيت منابع سازنده و تامین کننده، طبق بند ج ماده 3 آئين نامه اجرايي بند «الف» ماده 26 « قانون برگزاري مناقصات » از تاريخ درج در فهرست بلند دستگاه مركزي، بمدت دو سال خواهد بود.
 *  نام و نشاني دستگاه مركزي: وزارت نفت، معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري - تهران، خیابان کریم خان زند- خیابان حافظ ساختمان مرکزی ششم شرکت ملی نفت ایران – پلاک 523 طبقه چهارم- اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری وزارت نفت- کد پستی: 1598714513
رشته يا زمينه تخصصي ارزيابي صلاحيت: كليه رشته هاي تخصصي مرتبط با قطعات و تجهيزات مورد نياز صنايع بالادستي و پايين دستي (خشكي و دريايي) صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش
**  تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت: شروع خوداظهاري از تاريخ 01/02/1400 بوده و تا مورخ 20/12/1400 ادامه خواهد داشت. دستگاه مركزي نيز منابعي كه مدارك خوداظهاري را تكميل كرده اند، بر اساس آخرين ويرايش دستورالعمل ارزيابي صلاحيت و رتبه بندي سازندگان و تامين كنندگان(فهرست بلند دستگاه مركزي) ابلاغي از سوي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت ارزيابي خواهد نمود.
2) منابعي كه در لیست منتشر شده در تاریخ 01/09/1399 حضور دارند؛ درصورت نياز به اضافه نمودن محصولات جديد به تكميل فرم الحاقيه اقدام نمايند.
ضمناً ارزيابي و اعمال تغییرات اظهار شده جدید، بعد از ارزيابي صلاحيت و تائید کمیته های فنی بازرگانی دستگاه مرکزی در فهرست منتشره قرار خواهند گرفت.
تاريخ اعلام نتايج ارزيابي صلاحيت: نتايج ارزيابي صلاحيت خوداظهاري و تكميل مدارك، از سوي دستگاه مركزي وزارت نفت(معاونت امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت – اداره كل نظام تامين و تجاري -سازي فناوري)، حداكثر تا مورخ  01/09/1401  در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات و تارنماي دستگاه مركزي وزارت نفت به آدرس (ep.mop.ir) منتشر ميشود.

 
دبيرخانه شوراي هماهنگي منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت