• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

عنوان:

دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران (سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت

کاربرد: فراخوان
کد فراخوان: 915614727-2
تاریخ شروع: 1394/12/18
تاریخ پایان: 1395/12/29
متن آگهی:

اطلاعيه مهم
 
دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران (سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت

در راستاي استفاده از توانمندي­ها و حمايت حداكثري از سازندگان داخلي، ايجاد بانك اطلاعات منابع واحد، تسريع در تامين اقلام و تجهيزات مورد نياز در فضاي رقابتي و همچنين با توجه به درخواست­هاي مكرر و گسترده شركت­هاي سازنده و فروشنده (اعم از شعبه شركت اصلي خارجي، نماينده انحصاري، نماينده، انباردار و غيره) از وزارت نفت در تهيه فهرست بلند دستگاه مركزي و پيگيري ايشان از اقدامات بعمل آمده، به اطلاع مي‌رساند:
1- با توجه به مصوبه شوراي معاونان وزارت نفت و لزوم استقرار سامانه تامين كالا در شركت­هاي اصلي و تابعه و انجام كليه خريدها در بستر سامانه مذكور و ضرورت قانوني استفاده از فهرست بلند دستگاه مركزي (AVL) در مناقصات محدود و خريدهاي مرتبط به پروژه­ هاي EPC، براي ايجاد فهرست بلند مذكور، ارزيابي صلاحيت آن دسته از شركت­هاي سازنده و تامين­ كننده كه با توجه به فراخوان 1392/6/25و تمديديه­ هاي آن، كالا و محصولات خود را از طريق سامانه ep اعلام نموده ­اند؛ در دست انجام مي ­باشد و اسامي شركت­هاي سازنده و غيرسازنده تائيد صلاحيت شده، پس از اتمام بررسي در ليست بلند منابع يكپارچه دستگاه مركزي وزارت نفت وارد و از طريق تارنماي ep.mop.ir  نيز اطلاع­ رساني خواهد‌شد.
2- منابعي كه قبلاً ضمن خوداظهاري در سامانه، اطلاعات خود را ثبت و صدور نهايي كرده­ اند؛ بايستي ضمن تاييد اطلاعات قبلي مربوطه، درصورت نياز و به تشخيص خود نسبت به تكميل هر چه بيشتر اطلاعات قبلي شركت و يا محصولات اقدام نمايند.
3- به منظور راهنمائي بيشتر منابع، اسامي منابعي كه ثبت و صدور نهائي نموده­ اند؛ ليكن مدارك و اطلاعات اظهار شده ايشان داراي نواقص قابل ملاحظه مي­باشد و اسامي منابعي كه در مرحله ثبت موقت متوقف شده­ اند؛ به همراه اين فراخوان در تارنماي ep.mop.ir  قابل مشاهده مي ­باشد و لازم است كليه اين شركت‌ها نسبت به تكميل اطلاعات خود براي ورود به مرحله ارزيابي، اقدام نمايند.
4- ساير منابع سازنده و غيرسازنده كه در فراخوان مورخ 1392/6/25 و شش نوبت تمديديه‌هاي آن، شركت ننموده­ اند نيز الزامي است طبق توضيحات زير نسبت به ورود و تكميل فرم­هاي پرسشنامه مربوطه اقدام نمايند. ضمناً ارزيابي صلاحيت شركت‌هاي ورودي جديد كه پرسشنامه، فرم­هاي محصولات و پروفايل مربوطه را تكميل و ثبت وصدور نهايي نمايند، بعد از ارزيابي صلاحيت منابعي كه قبلاً در سامانه خوداظهاري نموده­ اند؛ بعمل خواهد آمد.
5- مدت اعتبار ارزيابي صلاحيت منابع سازنده و غيرسازنده، طبق بند ج ماده 3 آئين­نامه اجرايي بند «الف» ماده 26 « قانون برگزاري مناقصات » از تاريخ  درج در فهرست بلند دستگاه مركزي، بمدت دو سال خواهد بود.
نام و نشاني دستگاه مركزي: وزارت نفت، معاونت امور مهندسي، اداره كل سامانه كالا و حمايت از ساخت داخل - تهران، ميدان هفت تير، ابتداي خيابان كريم خان زند، كوچه عارف اديب، پلاك 32، طبقه 3
رشته يا زمينه تخصصي ارزيابي صلاحيت: كليه رشته­ هاي تخصصي مرتبط با قطعات و تجهيزات مورد نياز صنايع بالادستي و پايين ­دستي (خشكي و دريايي بويژه در پروژه ها) صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش
تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت: شروع خوداظهاري از تاريخ درج اين آگهي در روزنامه­هاي كثيرالانتشار و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات بوده وتا پايان سال 1395 ادامه خواهد داشت. دستگاه مركزي نيز در فواصل سه ماهه منابع را با تاكيد بر تاريخ ثبت و صدور قطعي خوداظهاري و برمبناي تقدم ورود و تكميل بودن مدارك ايشان، بر اساس دستورالعمل ارزيابي صلاحيت و رتبه بندي تامين كنندگان و سازندگان (فهرست بلند دستگاه مركزي) و صدور گواهينامه كيفيت سازندگان كالا و تجهيزات مورد نياز وزارت نفت ابلاغي مورخ 94/11/28 از سوي معاونت امور مهندسي، ارزيابي خواهد نمود.
نشاني محل تحويل اسناد و مدارك توسط كميته فني بازرگاني ارزيابي صلاحيت كه براساس رشته تخصصي فعاليت منابع مندرج در فرم­هاي تكميل شده، توسط دبيرخانه دستگاه مركزي تعيين مي‌شود، به منابع اعلام خواهد شد. بنابراين تاكيد مي­شود تا قبل از اعلام از سوي كميته فني بازرگاني ذيربط، هيچگونه اسناد و مداركي ارسال نشود.
تاريخ اعلام نتايج ارزيابي صلاحيت: نتايج ارزيابي صلاحيت ضمن رعايت كامل تاريخ ثبت و صدور نهايي و حق تقدم منابع در خوداظهاري و تكميل مدارك، متناسب با زمان تائيد صلاحيت منبع از سوي دستگاه مركزي وزارت نفت (معاونت امور مهندسي وزارت نفت اداره كل سامانه كالا و حمايت از ساخت داخل)، در تارنماي دستگاه مركزي وزارت نفت (ep.mop.ir) منتشر مي­ شود.
توضيحات:
الف- كليه سازندگان و فروشندگان داخلي بايستي با دريافت كد عضويت 5 رقمي ايران كد از تارنماي www.irancode.ir  (بصورت رايگان) و ثبت­ نام در تارنماي www.meganaft.ir شركت فاوا نفت صبا كيش و اخذامضاي الكترونيكي (token)، به پرتال سامانه تامين كالاي وزارت نفت به نشاني ep.mop.ir مراجعه و نسبت به درج اطلاعات و تكميل فرم پرسشنامه خوداظهاري اقدام نمايند. ضمناً تلفن مركزي (call centre) با شماره 61623300-021 جهت پاسخگوئي به مراجعين محترم در نظر گرفته شده است كه در صورت مواجه شدن با هرگونه اشكال در استفاده از برنامه مي­ توانند تماس حاصل فرمايند.
ب- كليه سازندگان و فروشندگاني كه قبلاً نام آن­ها در فهرست منابع مشترك وزارت نفت درج گرديده بوده است، پس از اقدام طبق بند الف فوق الذكر، صلاحيت آنان توسط كميته­ هاي فني بازرگاني مربوطه با اولويت مورد ارزيابي مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- پس از ثبت و صدور نهايي فرم‌هاي تكميل شده، اضافه نمودن هرگونه اطلاعات جديد منوط به اخذ مجوز از دستگاه مركزي به نشاني بالا خواهد بود وضروري است شركت‌ها در تكميل فرم هاي مربوطه كه ملاك ارزيابي صلاحيت و رتبه بندي خواهد بود كمال دقت را مبذول نمايند.
دبيرخانه شوراي هماهنگي منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت