• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

عنوان:

تمديد چهارمين فراخوان عمومي خوداظهاري سامانه

کاربرد: تمدید فراخوان
کد فراخوان: -
تاریخ شروع: 1400/12/16
تاریخ پایان: 1401/07/30
متن آگهی:
بسمه تعالي
 
اطلاعيه مهم
 
تمديد چهارمين فراخوان عمومي خوداظهاري سامانه EP.MOP.IR  تا تاريخ 1401/07/30
 

با توجه به اين كه پشتيباني از توليد ملي به منزله حمايت از اشتغال، كار و سرمايه ملي و كارگر ايراني است و حمايت از كالاي ايراني يكي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي بوده و مي‌بايست در جامعه توليد محور تحقق يابد و همچنين با توجه به نام گذاري سال 1400 به عنوان سال توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها، دستگاه مركزي وزارت نفت در نظر دارد چهارمين فراخوان عمومي خوداظهاري سامانه ep.mop.ir كه طبق آخرين اطلاعيه در تاريخ 1400/12/20 به اتمام مي‌رسد را بصورت يكپارچه تا تاريخ 1401/07/30 تمديد نمايد. لذا كليه شركت‌هاي متقاضي ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL) مي‌توانند با دريافت توكن و يا بروزرساني گواهي الكترونيكي (گواهي Mega VPN) توكن‌هاي قبلي خود از از طريق سايت ir.Oict و شماره تلفن‌هاي 02188851560، 02188910393 و 02188851646 در سامانه EP ثبت نام و خوداظهاري و ثبت محصولات جديد (پرونده الحاقيه) نمايند.

 
قابل توجه
شركت‌هاي متقاضي ورود به فهرست بلند و منابع موجود در فهرست بلند منابع (AVL)
 
1-      كليه منابعي كه در مدت قطع ارتباط سامانه EP به صورت مكتوب از اداره‌كل نظام تامين و تجاري‌سازي فناوري وزارت نفت گواهي موقت حضور در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL) را دريافت نموده‌اند، ضروري است مطابق پاراگراف آخر گواهي صادره مبني بر " اين تاييديه صرفاً تا مرتفع نمودن مشكلات سامانه ep.mop.ir مورد اعتبار مي‌باشد و بعد از رفع مشكلات موجود و درج نام آن شركت در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL)، اين گواهي هيچگونه وجاهت قانوني نخواهد داشت." فرايند ارزيابي صلاحيت و ورود به فهرست بلند منابع (AVL) خود را مجدداً و فقط از طريق سامانه EP انجام دهند. تاكيد مي‌گردد اعتبار تمامي گواهي‌هاي صادره تا تاريخ 1400/10/30 بوده و در صورت عدم خوداظهاري و اقدامات لازم نام آن شركت از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL) حذف خواهد شد.
 
2-      مطابق اطلاعيه مورخ 1400/02/18 موجود در سامانه EP مقرر بود سازندگان موجود در فهرست اعلامي شركت ملي صنايع پتروشيمي در صورتي كه در سامانه مذكور ثبت نام و خوداظهاري ننمايند در تاريخ 1400/06/30 از فهرست بلند منابع (AVL) حذف گردند. لذا با عنايت به قطع ارتباط سامانه EP در چند ماه گذشته، به آن دسته از منابعي كه در فهرست اعلامي شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار دارند و در سامانه ep.mop.ir خوداظهاري ننموده‌اند، تا تاريخ 1401/07/30 مهلت دارند در فراخوان چهارم ثبت نام و خوداظهاري نمايند. لازم بذكر است فهرست اكسل مذكور در تاريخ اعلامي از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL) حذف خواهد شد.
 
3-      با عنايت به ابلاغيه شماره 125212/1400 مورخ 1400/04/05 معاون محترم وقت وزير در مهندسي، پژوهش و فناوري و رئيس دستگاه مركزي وزارت نفت در خصوص دامنه شمول اقلام عمومي فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL)، شركت‌هاي سازنده و تامين‌كننده اقلام عمومي متقاضي ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي (AVL) الزامي به ثبت نام و خوداظهاري نداشته و جهت شركت در كليه معاملات شركت‌هاي اصلي/فرعي تابعه وزارت نفت نيازمند حضور در فهرست بلند منابع (AVL) نمي‌باشند. بديهي است ارزيابي اينگونه سازندگان و تامين كنندگان در صورت خوداظهاري نيز انجام نخواهد شد و منابعي هم كه قبلاً در سامانه موجود بوده‌اند به مرور از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL) حذف خواهند شد.
 
 
 
 
باتشـكر
دبيـرخانه شـوراي هماهنگي منـابع
واحـد دستگاه مركـزي وزارت نفت