• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

عنوان:

آگهی فرصت خوداظهاری متقاضیان جدید ثبت نام در وندورلیست وزارت نفت

کاربرد: تمدید فرصت خوداظهاری
کد فراخوان: 970301
تاریخ شروع: 1397/03/01
تاریخ پایان: 1397/04/31
متن آگهی:

اطلاعیه مهم

آگهی فرصت خوداظهاری متقاضیان جدید ثبت نام در وندورلیست وزارت نفت ( AVL )
 
در راستای حمایت از کالای ایرانی و سازندگان داخلی و ایجاد امکان فرصت مجدد برای عضویت منابع تامین کننده بالاخص سازندگان داخلی جدید، در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (AVL) بدینوسیله اعلام میدارد:
این منابع از تاریخ 97/03/01 الی 97/04/31 می توانند با اخذ توکن و تکمیل پرسشنامه های خوداظهاری در سامانه  ep.mop.ir، پس از تائید کمیته های فنی بازرگانی دستگاه مرکزی وزارت نفت در وندورلیست قرار گیرند .
ضمنا آن دسته از منابعی که نیاز به تغییر خوداظهاری کالایی را دارند نیز در فرصت مذکور می توانند نسبت به ثبت تغییرات مورد نظر در سامانه ep  اقدام نمایند تا پس از بررسی و تائید موارد، در کمیته های فنی بازرگانی دستگاه مرکزی وزارت نفت در لیست AVL  منظور گردد.
 
دبیرخانه شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت