• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

آگهی فرصت خوداظهاری متقاضیان جدید ثبت نام در وندورلیست وزارت نفت


اطلاعیه مهم

آگهی فرصت خوداظهاری متقاضیان جدید ثبت نام در وندورلیست وزارت نفت ( AVL )
 

دومین تمدید دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران دستگاه مركزي وزارت نفت


اطلاعیه مهم
 
دومين تمديد فراخوان دوم ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران دستگاه مركزي وزارت نفت

 

دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران (سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت


اطلاعيه مهم
 
دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران (سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت

دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران (غیر سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت


اطلاعيه مهم

دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران (غیر سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت