• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

تمديد چهارمين فراخوان عمومي خوداظهاري سامانه

بسمه تعالي
 
اطلاعيه مهم
 
تمديد چهارمين فراخوان عمومي خوداظهاري سامانه EP.MOP.IR  تا تاريخ 1401/07/30
 

چهارمين فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران دستگاه مركزي وزارت نفت


اطلاعيه مهم**
 
چهارمين فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران دستگاه مركزي وزارت نفت 
در راستاي استفاده از توانمندي ها و حمايت حداكثري از سازندگان داخلي، ايجاد بانك اطلاعات منابع...

سومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه‌‌گران دستگاه مركزي وزارت نفت

 
اطلاعيه مهم 
سومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه‌‌گران دستگاه مركزي وزارت نفت


 

آگهی فرصت خوداظهاری متقاضیان جدید ثبت نام در وندورلیست وزارت نفت


اطلاعیه مهم

آگهی فرصت خوداظهاری متقاضیان جدید ثبت نام در وندورلیست وزارت نفت ( AVL )
 

دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران (سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت


اطلاعيه مهم
 
دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران (سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت

دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران (غیر سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت


اطلاعيه مهم

دومین فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه ­گران (غیر سازندگان) دستگاه مركزي وزارت نفت