• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

Prev Next
مشاهده راهنما

پس از برقراری ارتباط توکن، برای خرید کالا در سامانه تامین الکترونیک کالای صنعت نفت کلیک نمائید

 مختص به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت
اطلاعیه مهم

1) مهلت پاسخ به رفع نقص ارسالی از کمیته های فنی بازرگانی به کارتابل منابع، حداکثر یک هفته است.
2) مهلت ویرایش و تکمیل مدارک خوداظهاری و محصولات تا تاریخ 97/05/10 تمدید شد.
بروزرسانی توکن